Projekt terve

Témája: A diagnózis közlése és a betegutak kijelölése

Fő fókuszpontok:

·         Támogató szempontjából: felhívni a figyelmet a minőségbiztosítás jelentőségére különös tekintettel a molekuláris diagnosztika területén, megerősítve ezzel a cégük által végzett lobbi tevékenységet ezen a területen + segíteni a betegeknek + imázs építés

·         RIROSZ szempontjából: egy alkalmas megmondási gyakorlat kidolgozása és megismertetése a szakorvosokkal a témakör komplex bemutatásával, különös tekintettel a betegutak pontos kijelölésére és a beteg/érintettek megfelelő pszichés felkészítésére

nyertes-nyertes helyzet: Támogató segítséget kap a lobbi tevékenységéhez (a RIROSZ etikai kódexe alapján) a RIROSZ pedig nagy lépést tehet előre az orvosokkal való kommunikáció és a ritka betegségek tudatosítása terén

Tervezett tevékenységek:

·         Képzési anyag kidolgozása
Tervezett határidők:

o   szakmai háttérdokumentumok összegyűjtése, előzetes tematika és tartalom kidolgozása, pontos paraméterek egyeztetése (óraszám, célcsoport stb.): 2011. március vége

o   a képzési anyag első verziójának részletes, kidolgozása, potenciális előadók megkeresése: 2011. szeptember vége

·         Megmondási protokoll kidolgozása

Tervezett határidő: 2011. szeptember vége

·         Tudatosító, szemléletformáló videofilm készítése

Tervezett határidő: 2011. december vége

·         A képzés elindítása

Lehetőségek:

o   Az országos szakmai szövetségek, civil egyesületek tudományos konferenciáit céloznánk meg, mert ott rugalmasabban alakítható a program és könnyebb bekerülni. Ennek várható ideje: 2011. október-2012. május

o   Az elkészült anyagot az egyetemi kórházak akkreditált képzéseibe integráljuk. Várható ideje az adminisztrációs átfutások miatt 2012-2013

o   Az őszre tervezett EUROTERV „nyomonkövető” konferencia szatellit programjaként szerepel majd ez a téma is.


Tematika:

·           a diagnózis (rossz hír) közlésének ideális körülményei és módja

·           ritka betegségek komplex megközelítésének jelentősége

·           a helyes diagnózis fontossága (hiányában félrekezelések, felesleges szenvedés, költség)

·           a szakmák együttműködésének fontossága

·           a diagnózist követő lehetséges betegutak ismertetése és fontosságuk

·           személyes betegtörténetek, esetmegbeszélés

·           Polka vagy egyéb interaktív helyzetgyakorlat (mit tennél ekkor?), esetismertetés, feldolgozás

Célcsoportja:

Szakorvosok, azon belül is 1, max. 2 szakterület. 

Fő koordinátor:

Lukács Andi (Miskó Alapítvány): andi@misko.hu

Fő támogató:


Comments